กิจกรรม “เกี่ยวเถิดนะแม่เกี่ยว…กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาโรงเรียน”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “เกี่ยวเถิดนะแม่เกี่ยว…กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาโรงเรียน” ประจำปี 2564 ของโรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี กล่าวรายงานโดยนายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร เพิ่มทักษะชีวิต โรงเรียนเราปลูกข้าวทุกปี เลี้ยงลูกหลานนักเรียนตลอดปี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด