ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ จำนวน 5 ราย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ จำนวน 5 ราย พร้อมให้โอวาทและความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมถึงการเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งหลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยมีนางสาวราตรี นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนายคณิศร์ ปัญญาภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ พบปะพร้อม ชี้แจงการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment