ศึกษาดูงานการจัดระบบบริหารองค์การของ สพป.บึงกาฬ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำทีมบอร์ดบริหาร คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ศึกษาดูงานการจัดระบบบริหารองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยมีนายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายสุระศักดิ์ เพียสุระ นายฐิตินันท์ นันทะศรี นายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.บึงกาฬ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด