ระชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดแห่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดแห่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านกุดแห่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด