อบรมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (Performance Agreement : PA)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (Performance Agreement : PA) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาขวาวนางาม โดยมีนายปัญญา ศรีนาม ประธานกลุ่มพัฒนา กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด