ร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะบอร์ดบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment