ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ โดยมีโรงเรียนคุณภาพนำร่องระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ โดยมีโรงเรียนคุณภาพนำร่องระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment