มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 4 ราย

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้
ว่าที่ร้อยเอก สมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายณัฐพล ไชยทอง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี และ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 4 ราย 1. ด.ช.อภิชัย ตาลทรัพย์ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) ประสบอุบัติเหตุมีแผลฉีกขาดที่เข่าขวา จำนวน 1,500 บาท 2. ด.ช. อัฑฒวิชญ์ สมสาร์ นักเรียนชั้น อ.2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนบาดเจ็บที่ศีรษะ จำนวน 2,500 บาท 3. ด.ญ.ตรีชยา อ้วนเริง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านโพนทองประสบอุบัติเหตุกระดูกนิ้วขวาหลุดนิ้วชี้ข้างขวาผิดรูป จำนวน 1,500 บาท และ 4.ด.ช.อดิศร ศรีวะรา นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังยาว จำนวน 1,500 บาท โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด