ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

วันที่ 16 -17 ธันวาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง 5 อำเภอ ประธานกลุ่มพัฒนา 17 กลุ่มพัฒนา บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงาน ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมี นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ณ โรงแรมบูลโฮเทล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม คลิ๊กชมภาพทั้งหมด