ทำพิธีสักการะพระพุทธรูป และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทำพิธีสักการะพระพุทธรูป และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลตายาย ศาลพระภูมิประจำสำนักงานเขตพื้นที่ เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ศาลตายาย ศาลพระภูมิประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment