ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษกิจกรรมรับคณะศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะที่ 2

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษกิจกรรมรับคณะศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะที่ 2 โดยมีคณะวิทยากรพี่เลี้ยง ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่ม P5 P6 จำนวน 50 คน หน่วยพัฒนา สพม.ร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) โดยมี นายกิตติพัศ นพนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง คณะครูและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment