ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุม คณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 11/2564 โดยมีนายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด