พิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 กล่าวรายงานโดย นายเสนีย์ วิเชียรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง โดยการนำของนายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ทีมคณะวิทยากร ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง เข้าร่วมอบรม ณ วัดคำน้ำจ้าก ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด