การประชุมชี้แจงจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส โดยมี นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด