ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ โดยมี นายธเนศ ใบปก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด