ประธานพิธีเปิดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (Performance Agreement : PA)

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (Performance Agreement : PA) โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ และมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด