ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยากูล)

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังดูสภาพบริบทโดยรอบอาคารเรียน และเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (COVID -19) ณ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยากูล) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด