ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและการก่อสร้างอาคารเรียน และพบปะให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรค ให้คำแนะนำ อีกทั้งยังดูสภาพบริบทโดยรอบอาคารเรียน และเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (COVID -19) ณ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด