ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัว เด็กหญิงกัญญาภัค จันไทย นักเรียนชั้น ป.5 และ เด็กชายณัฐพงษ์ จันไทย นักเรียน ชั้น ป.4 นักเรียนโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักนักเรียน ณ บ้านดงทรายงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด