ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 28 ก.พ. 65) โดยยื่นสมัครด้วยตนเอง โดยคลิ๊กที่ลิงค์นี้