ประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นางเนตรนภา โอฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรภายในกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

17