มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้ปกครองและนักเรียน เด็กหญิงกัญญาภัค จันไทย นักเรียนชั้น ป.5 และ เด็กชายณัฐพงษ์ จันไทย นักเรียน ชั้น ป.4 นักเรียนโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักนักเรียน จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านดงทรายงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด