โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โรงเรียนบ้านดงกลาง

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่ม คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านดงกลาง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด