ร่วมกิจกรรมงาน “สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ)” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 07.10 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวย เข้าร่วมกิจกรรมงาน “สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ)” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในงาน ณ สำนักงานเกษตร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด