ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประธานกลุ่มพัฒนา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

01313