ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่และร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่และร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย ครั้งที่ 1/2565 พร้อมกล่าวพบปะคณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย พร้อมด้วย นายพุทธา โคตรพิมพ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย ว่าที่ร้อยโทภานุ จันทนามล ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม โดยนายทศพล ศิวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ คณะครูและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด