ประกาศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)