ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่มีการพัฒนาความรู้สร้างงาน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เสริมรายได้ โดยการทำกระถางปูนปั้นสร้างรายได้ให้กับคณะครูและนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าดู โดยมี นายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด