เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564 นายชัชชัย เพียรชนะ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ ผู้กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพศึกษาเมืองเสลภูมิเข้าร่วมโครงการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยากร และได้พบปะเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนพร้อมทั้งแนะนำวิธีการเรียนการสอน ให้กับครูและนักเรียนเพื่อเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ดร.รัตนภรณ์ กัญญาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด