ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาอุ่ม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่า ได้พบปะคณะครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครู ในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ณ โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด