มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้ปกครองและนักเรียน เด็กหญิงวรรณิดา ประเสริฐสังข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน ได้รับบาดเจ็บ ที่ขาท่อนบนหัก โดยมีนายวีรชัย ไกยวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ และคณะครู ร่วมรับมอบเงินกองทุนในครั้งนี้ ณ บ้านพรหมจรรย์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

 

Leave a comment