เป็นประธานในการประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง โดยมี นายสุภาพ สุริโย นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพนทอง นายชัยวัฒน์ บูระพา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูวิชาการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพศึกษาพระธาตุอุปมุง เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเยี่ยมพบปะ ครูและนักเรียนโรงเรียน โดยมี นายปริชญ์ นาทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน สถานที่ อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม สะอาดน่าดู ณ โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด