เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และนายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  โดย นายศักดิ์ชัย บุญภิละ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมโครงการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยากร และได้พบปะเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด