ประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพศึกษาพนาศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางปราณี สาระบาล นางวาสนา สืบชมภู และนายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพศึกษาพนาศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยการนำ นายนิเทศ ส่งเสริม ประธานกลุ่มพัฒนาพนาศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูวิชาการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพศึกษาพนาศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสมัย แวงวรรณ ผู้อำนวยการบ้านโพนทอง คณะครูให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและพบปะผู้บริหาร ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด