ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2565 อำเภอโพธิ์ชัย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2565 อำเภอโพธิ์ชัย โดยการนำของ นายพุทธา โคตรพิมพ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย ว่าที่ร้อยโทภานุ จันทนามล ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย นายธเนศร ใบปก ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ คณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอโพธิ์ชัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นายปริญญา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) และคณะครูให้การต้อนรับ และได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนพร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด