ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา พบปะให้กำลังใจคณะครู และร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกกตาลดงบัง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา พบปะให้กำลังใจคณะครู และร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกกตาลดงบัง ณ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด