ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นศึกษาปีที่ 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ ตลอดจนติดตามการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สนามสอบโรงเรียนพนาลัย สนามสอบโรงเรียนบ้านโพนทอง และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลโพนทอง คลิ๊กชมภาพทั้งหมด