ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นศึกษาปีที่ 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ ตลอดจนติดตามการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ สนามสอบอนุบาลเมืองเสลภูมิ สนามสอบบ้านหันหน่องสามัคคี สนามสอบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา และสนามสอบโรงเรียนเหล่าแขมดงกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด