ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ ตลอดจนติดตามการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด