พิธีปล่อยขบวนกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และเจ้าหน้าที่ ร่วมปล่อยขบวนกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่และรถสายตรวจออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงและล่อแหลมต่อความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด