ร่วมประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร พร้อมทั้งได้พบปะและมอบนโยบายการบริหารงาน โดยมี นายนิตย์ ใบเอี่ยม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร และคณะผู้บริหารกลุ่มศิลานคร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด