ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพบปะให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านโนนยาง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพบปะคณะครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายวิทยา วรรณเชษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด