ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ณ ศูนย์พักคอยโรงเรียนหนองแวงบึงงาม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนหนองแวงบึงงาม ที่เข้ากักตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) โดยมี นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงบึงงาม คณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด