เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร โดยมี นายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ ร่วมเป็นเกียรติ นายนิตย์ ใบเอี่ยม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร กล่าวรายงาน โดยมีคณะครูเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด