ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาประจำปี 2565

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2565 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพท้้งหมด