ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองพอก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองพอก ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับมอบนโยบายและลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement ; PA ) โดยการนำของ นายวินัย บุญสินชัย นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองพอก โดยมีคณะผู้บริหารอำเภอหนองพอกเข้าร่วมประชุม โดยมี นางคัทยวรรณ รังใส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด