ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอเสลภูมิ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอเสลภูมิ โดยการนำของ นายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเสลภูมิ คณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเสลภูมิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นายสันติภาพ จันทร์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารและลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ร่วมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด