วางพวงหรีดเคารพศพ คุณครูวงค์เพ็ญ บุศเนตร ภรรยาของ นายนิวัฒน์ บุศเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วางพวงหรีดเคารพศพ คุณครูวงค์เพ็ญ บุศเนตร ภรรยาของ นายนิวัฒน์ บุศเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ พร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจกับบุคลในครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคคลอันเป็นที่รักยิ่ง ณ บ้านหนองแสง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

18