เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.วิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายธเนศร ใบปก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา และคณะครูที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด