ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพบปะคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านแฝก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ บูระพา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพบปะคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านแฝก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายประทวน ไชยโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านแฝก อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment